€ 3.99

Samenvatting CALO Zwemmen reader G057 Methodisch Didactisch Practicum 2LO semester 2

Samenvatting van de reader G057 voor het vak Zwemmen Methodisch Didactisch Practicum uit het 2e leerjaar van Lichamelijke Opvoeding (LO).
Handig en overzichtelijke samenvatting. Uitgewerkt in duidelijke punten en tabellen. Zitten mogelijk nog paar spelfouten in. Deze samenvatting heeft mij geholpen om dit tentamen in één keer te halen.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 16 pages)
Preview: Samenvatting CALO Zwemmen reader G057  Methodisch Didactisch Practicum 2LO semester 2 Preview: Samenvatting CALO Zwemmen reader G057  Methodisch Didactisch Practicum 2LO semester 2

Download all 16 pages for € 3,99

Add document to cart

Samenvatting Zwemmen reader G057 Methodisch
Didactisch Practicum 2LO semester 2
Diploma A (zie blz. 13 samenvatting)


25m gekleed zwemmen
75m borst zwemmen
50m rug zwemmen
Sprong van de kant + n minuut watertrappelen

Diploma B, veiligheidsniveau (zie blz. 14 samenvatting)


Zie diploma A
Sprong van de kant + 7m onder water

Doelstelling zwemonderwijs
Leerlingen zover brengen, dat voor hen een veilige en veelzijdige bewegen in het water mogelijk
wordt, dat door hen als plezierig wordt ervaren. Dit beginnen met een gewenningsperiode.

Ademhaling
De inademing vindt plaats in het water, t.o.v. het land met de neus, via de mond. Dit is voor
beginnende zwemmers erg lastig en kan verholpen worden door spelletjes met waterspugen aan te
bieden. De uitademing vindt plaats onder water. Dit kan geoefend worden door middel van
bijvoorbeeld kuiltjes blazen in het water oppervlak en bellen blazen onder water.
Een groot probleem bij gevorderden tijdens de ademhaling houdt in dat de ademhaling boven water
plaatsvindt.

Wrikken
Voor de balans en steun in het water wordt het wrikken gebruikt. Het houdt in dat men de handrug
en de handpalm afwisselt gebruikt, waarbij de bootschroef werking zichtbaar is.

Het zwemonderwijs
Het zwemonderwijs is te verdelen in twee soorten onderwijs
1. Aanvankelijk (zwem)onderwijs: leerlingen brengen tot veiligheid niveau op een plezierige manier
en op een brede basis.
a-1: Introductiefase: Gewenning + verkenning
a-2: Voorbereidingsfase: Op het verplaatsen zitten
a-3: Verplaatsen: Verplaatsen via rug en borstligging
2. Vervolg (zwem)onderwijs): Zwemonderwijs veelzijdig uitgewerkt.

1. Het aanvankelijk (zwem) onderwijs
A-1: Doelstelling: Vrees weghalen bij de kinderen en het zelfvertrouwen laten krijgen in het water.
Deze fase wordt doorstaan door de kinderen met een rechtop gaande houding te laten bewegen
waarbij bodemcontact is.

Leerdoelen:
- spetters verdragen
- springen van de kant
- hardlopen
- verplaatsen op de handen
- wrikken
- bellen blazen en straaltjes spugen
Eindresultaat: Douchen waarbij het kind lange tijd het water over het gezicht laat glijden.
A-2: Doelstelling: Ontspannen drijven en uitdrijven, waarbij meer bewuster met water mogelijkheden
wordt omgegaan dan in fase A-1. Hierbij is minder contact met de bodem zichtbaar.
Leerdoelen:
- kijken onder water
- herhaald happen en blazen
- drijven en zinken
- ontspannen drijven en uitdrijven na afzet van de kant in borst- en rugligging
A-3: Doelstelling: Elementaire vormen van verplaatsen aan het water oppervlak met handen en
benen.
Leerdoelen:
- het uitbreiden van wrik- en ademtechnieken
- elementaire vormen van borst- en rugcrawl
- schoolslag en enkelvoudige rugslag
- veranderen van ligging tijdens het verplaatsen
- rollen voor- en achterover tijdens verplaatsen
- afstand zwemmen
- gekleed zwemmen
- watertrappen.

De Beenslag van de schoolslag
De beenslag wordt met het hoofd in het water gelegd. Het nadeel hiervan is dat het aantal slagen
hierdoor wordt beperkt, er ontstaan ademhalingsproblematieken. Ook is de complexiteit groot,
namelijk de ligging handhaven en de beenslag uitvoeren.
Tijdens deze slag wordt er gebruik gemaakt van een drijfmiddel (kurkje of plankje), die zorgt voor een
goede ligging. Hierdoor zijn er geen ademhalingsproblemen en de aandacht ligt bij de uitvoering van
de slag. Daarnaast is een ander voordeel dat de leerling met de stem bereikbaar is, de leerling zich
goed kan orienteren en de beweging direct benvloedbaar is.
De drijf middelen gebruikt men als de beginslag aan de orde is en als het drijfmiddel tijdelijk steun
geeft voor het handhaven van de goede ligging om de aandacht te kunnen richten op de
zwembeweging. (voorbeeld: bij de schoolbeenslag moet de plank aan de zijkant vast gehouden
worden en naar voren worden geduwd en de kurkjes om de heupen aangebracht worden)
Bij kinderen geven de benen de meeste stuwing en de armen dienen als ondersteuning van het
hoofd. De armbeweging houdt het hoofd boven water wat als prettig wordt ervaren.

Leerhulp voor de schoolslag
Materiaal

Drijfmiddelen

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Lisa-Marie Bosma
Lisa-Marie Bosma

Number of documents: 3

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!