€ 3.99

GIO deel 1

Geïntegreerde Individuele Opdracht (GIO) DEEL 1: 3 voorbereidende opdrachten per bron (opzoeken van informatie, kritisch reflecteren, samenvatten), MPO 1 Thomas More Fase 1


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (5 of 29 pages)
Preview: GIO deel 1 Preview: GIO deel 1 Preview: GIO deel 1 Preview: GIO deel 1 Preview: GIO deel 1

Download all 29 pages for € 3,99

Add document to cart

MPO1

Gentegreerde Individuele Opdracht (GIO)
DEEL 1:
3 voorbereidende opdrachten per bron (opzoeken van informatie, kritisch
reflecteren, samenvatten)
Naam:
Voornaam:
Groep:
Docent:

Achelhi
Tima

Tim Benijts


Methoden van Psychologisch Onderzoek 1:
Gentegreerde Individuele Opdracht (GIO) | DEEL 1

Het uitgangspunt van deze gentegreerde individuele opdracht is een hypothese over een
psychologisch thema. Op basis van de basisvaardigheden die tijdens de lessen besproken en
ingeoefend worden, ga je aan de hand van wetenschappelijke literatuur onderzoeken of deze
hypothese bevestigd dan wel verworpen kan worden.
Je zoekt daarvoor minimum acht bronnen (opzoeken van informatie), waarvan je vervolgens
gaat inschatten of deze wetenschappelijk zijn en inhoudelijk relevant met betrekking tot de
onderzochte hypothese (kritisch reflecteren). Daarna ga je de belangrijkste informatie uit deze
bronnen selecteren (samenvatten).
Deze drie vaardigheden, namelijk opzoeken, reflecteren en samenvatten, ga je voor elk van je
acht gevonden bronnen weergeven in dit GIO format Deel 1. Later ga je deze bronnen
integreren in een schriftelijk verslag (schrijven) en verwijs je in dit verslag op een correcte
manier naar de geraadpleegde bronnen (refereren). Deze twee laatste vaardigheden, namelijk
schrijven en refereren, komen aan bod in GIO format Deel 2.
In dit GIO format Deel 1 ga je eerst formuleren hoe je het zoekproces in het algemeen hebt
aangepakt (opdracht 1). Vervolgens stel je de referentielijst op van acht bronnen die je gaat
opnemen in jouw verslag. Hierbij hanteer je de APA-normen (opdracht 2).
Daarna maak je voor elk van deze acht bronnen opdracht 3. Deze opdracht bestaat uit
volgende deelopdrachten:
1. Via welke weg heb je deze bron gevonden (opdracht 3a)
2. Is deze bron wetenschappelijk en relevant voor jouw onderzoek (opdracht 3b)
3. Vat deze bron samen op maximum n pagina en in volzinnen. (opdracht 3c)
Vereisten voor vormgeving van de samenvatting:


Het lettertype Verdana met lettergrootte 10 punten. Voor titels kan je een
andere lettergrootte, vet of cursief gebruiken, maar doe dat dan wel consequent.


Regelafstand: 1,5 interlinie


De tekst enkel links uitlijnen.


Opdracht 1: het zoekproces in het algemeen
1. Noteer hier jouw hypothese:
De familiale context en leerling gerelateerde factoren hebben geen invloed op het
vroegtijdig schoolverlaten bij jongeren in het secundair onderwijs.

2. Noteer hier de kernwoorden die jij hebt bepaald op basis van bovenstaande hypothese.
Familiale context
Leerling gerelateerde factoren
Vroegtijdig schoolverlaten
Jongeren
3. Vul onderstaande tabel in. Noteer minstens drie kernwoorden in de bovenste rij en noteer
minstens n zoekterm per vakje. Als het niet mogelijk is om een zoekterm te geven, mag
je het vakje open laten.

Kernwoord 1:
Synoniemen

Gezinscontext
Thuissituatie

Enkel- of
meervoud

Gezinscontexten

Verwante term

Gezinscohesie

Thuissituaties

Sociaal
economische
status

Kernwoord 2:
Persoonlijke
factoren

Kernwoord 3:
Voortijdig
schoolverlaten

Persoonlijke
factor
Persoonlijke
factoren van de
student
Zelfperceptie

Kernwoord 4
(optioneel):
Jeugd
Adolescenten
Jongere
Adolescent

Secundaire
schoolverlaters

Minderjarigen
Studenten

Vroegtijdig
schoolverlaten

Sociale context


De taal van de wetenschap is het Engels. Op basis van Engelstalige zoektermen, maak je
veel meer kans om wetenschappelijke literatuur te vinden.
Noteer de vertaalde zoektermen in onderstaande tabel.

Search term 1:

Search term 2:

Familial context
Synonym

Familial context
Home situation

Singular or
plural

Familial contexts

Related term

Family

Personal
factors

Search term


Search term 4
(optional):

dropouts

Youth

Early school
leaving

Adolescents

Personal factor

Junior

Home situations

Family cohesion
Social economic
status
Social context

Juvenile

Adolescent
Characteristics
related to the
student
Personal or
personality
based factors

High school
dropouts

Minors
Students

Secondary
dropout

Selfperceptions
predictors/causes/levels of influence
Process of dropping out


Opdracht 2: een APA referentielijst van acht geraadpleegde bronnen
Maak een referentielijst op volgens de APA normen van acht gevonden wetenschappelijke
bronnen die je opneemt in jouw verslag.
Let op! Enkel volgende soorten bronnen worden geaccepteerd als wetenschappelijk:


een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift


een hoofdstuk uit een wetenschappelijk handboek


een doctoraat

APA referentie
Bron 1

Suh, S., & Suh, J. (2007). Risk factors and levels of risk for high school dropouts.
Professional School Counseling, 10, 297-306. Retrieved from
http://web.b.ebscohost.com.am.thomasmore.ezproxy.kuleuven.be/ehost/detail/detai
lsid=505b2940-73ec-4cfb-98056606b974a70b%40sessionmgr120&vid=5&hid=109&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl
2ZQ%3d%3d#AN=25435721&db=a9h (ISSN)1096-2409

Bron 2

Burman, G., Lamote, C., Hannes, K., & Van Damme, J. (2013). Waarom verlaten
jongeren het secundair onderwijs. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 43, 131-138.

Bron 3

Fall, A.M., & Roberts, G. (2012). High school dropouts: Interactions between social
context, self-perceptions, school-engagement, and student dropout. Journal of
Adolescence, 35, 787-798. doi:10.1016/j-adolescence.2011.11.004

Bron 4

Thyssen, G., De Witte, K., Groot, W., & Maassen van den Brink, H. (2011). De
stereotypen van voortijdig schoolverlaten. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 41,
151-153.

Bron 5

Emers, T. (2008). Voortijdig schoolverlaten. In J. Dewispelaere, R. Vecht-van de
Bergh, D.M.C.B. van Zeben-van de Aa, H. Grietens, M. van der Meulen-van Dijk, &
G.A. Bakker (Eds.), Kinderen en Adolescenten: problemen en risicosituaties.
Houten/Mechelen: Bohn Statleu van Loghum.

Bron 6

Dekkers, H.P. (2003). Voortijdig schoolverlaten: voortijdig schoolverlaten in het
voortgezet onderwijs. Onderwijskundig Lexicon: editie III. Alphen aan den Rijn:
Kluwer.
Cabus, S.J., & De Witte, K. (2014). Op naar een adaptief beleid tegen vroegtijdig
schoolverlaten. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 45, 70-74.

Bron 7
Bron 8

Lamote, C., Van Den Noortgate, W., & Van Damme, J. (2013). Vroegtijdig
schoolverlaten in Vlaanderen: een stand van zaken en de rol van betrokkenheid.
Impuls voor onderwijsbegeleiding, 43, 122-130.

Voor elke bron maak je opdracht 3.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Ti Ma
Ti Ma

Number of documents: 13

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

Religie, Zingeving & levensbeschouwing A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidswetenschappen HRM HRM Basics Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO 2 MPO II MPO1 MPO2 Neuropsychologie Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, Zingeving en Levensbeschouwing Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing Revalidatiepsychologie RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!