€ 7.99

Samenvatting Statistiek II

Samenvatting statistiek II
Boek en nota's lessen samengevoegd.
+ oplossingen oefeningen


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 117 pages)
Preview: Samenvatting Statistiek II Preview: Samenvatting Statistiek II

Download all 117 pages for € 7,99

Add document to cart

Inhoudsopgave
HOOFDSTUK1:INDUCTIEVESTATISTIEKINONDERZOEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WATISDEBEDOELINGVANSTATISTIEK
DEEMPIRISCHECYCLUS
HYPOTHESETOETSING
STATISTISCHESIGNIFICANTIE
KANSBEREKENING
TOETSEN
MISBRUIKVANSTATISTIEK
SAMENVATTING


11

HOOFDSTUK2:KANSVERDELINGENENKANSBEREKENING

12

1. KANSVERDELINGEN
1. WATISEENKANSVERDELING
2. FREQUENTIEVERDELING
3. KANSEN
4. KANSVERDELING
5. GEMIDDELDEVANDEKANSVERDELING:VERWACHTEWAARDE
6. VARIANTIEVANDEKANSVERDELING
2. DEKANSVERDELINGVANHETSTEEKPROEFGEMIDDELDE
1. HOEKUNNENWEEXSCHATTEN
2. HOEGOEDISONZESCHATTINGVANEX
3. DEVORMVANDESTEEKPROEVENVERDELINGVANHETGEMIDDELDE

12
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19

OPFRISSING:NORMALEVERDELINGENKANSENBEREKENEN

21

NORMALEVERDELING
STANDAARDNORMALEVERDELING

21
22

TERUGNAARHOOFDSTUK2

24

3. SAMENVATTING

25

HOOFDSTUK3:BETROUWBAARHEIDSINTERVALLENENHYPOTHESETOETSING

26

1. BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN
ACCURAATHEID
2. HYPOTHESETOETSING
3. NULHYPOTHESE
4. HYPOTHESETOETSING
KLEINEKANSOFGROTEKANS
5. SAMENGEVAT
6. EENZIJDIGOFTWEEZIJDIGTOETSEN
TWEEZIJDIGTOETSEN
ALGEMENEBESLISREGELSBIJHYPOTHESETOETSING
7. NOFTWEEZIJDIG
RECHTSEENZIJDIGTOETSEN
TWEEZIJDIGTOETSEN


26
29
30
31
31
32
34
34
36
36
37
37
38


8. KRITIEKEWAARDEN
RECHTSEENZIJDIGETOETSEN
LINKSEENZIJDIGETOETSEN
TWEEZIJDIGETOETSEN
9. ONZEKERHEDEN
10. RELATIEHYPOTHESETOETSING>BI
11. EFFECTGROOTTE
12. PARAMETRISCHVSNON-PARAMETRISCH
13. SAMENVATTING
14. EXTRAOEFENINGEN

39
41
41
42
42
44
45
46
46
46

HOOFDSTUK4:TOETSENVOOREENPOPULATIE

48

1. T-TOETSVOORHETGEMIDDELDE
1. TOETSINGSSITUATIE
2. VOORWAARDEN
3. HYPOTHESEN
4. TOETSINGSGROOTHEID
5. BESLISSINGSREGELS
6. EFFECTGROOTTE
7. RAPPORTEREN
2. X2-TOETSVOORFREQUENTIES
1. TOETSINGSSITUATIE
2. VOORWAARDEN
3. HYPOTHESEN
5. BESLISSINGSREGELS
6. EFFECTGROOTHEID
7. RAPPORTEREN

48
48
48
49
49
50
52
52
52
52
52
52
53
54
54

HOOFDSTUK5:TOETSENVOORTWEEPOPULATIES

56

1. STEEKPROEVEN
2. T-TOETSVOORTWEEONAFHANKELIJKESTEEKPROEVEN
1. TOETSINGSSITUATIE
2. VOORWAARDEN
3. HYPOTHESEN
4. TOETSINGSGROOTHEID
5. BESLISSINGSREGELS
3. F-TOETSVOORTWEEVARIANTIES
1. BESLISSINGSREGELS
2. VOORWAARDEN
3. HYPOTHESEN
4. TOETSINGSGROOTHEID
5. BESLISSINGSREGELS
6. EFFECTGROOTTE
7. RAPPORTEREN
4. WILCOXONRANK-SUM/MANN-WHITNEYTOETS
1. TOETSINGSSITUATIE
2. VOORWAARDEN
4. TOETSINGSGROOTHEID
5. BESLISSINGSREGEL
6. EFFECTGROOTTE
7. RAPPORTERING

57
57
57
57
58
58
59
60
60
60
60
60
61
63
63
63
63
63
64
64
65
65


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 7,99

Add document to cart

2 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
kellydenar
kellydenar

Number of documents: 12

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!