€ 2.49

Statistiek hoofdstuk 9: kruistabellen

Samenvatting van hoofdstuk 9 van het boek 'Statistiek in de praktijk - theorieboek'


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 6 pages)
Preview: Statistiek hoofdstuk 9: kruistabellen Preview: Statistiek hoofdstuk 9: kruistabellen

Download all 6 pages for € 2,49

Add document to cart

HOOFDSTUK 9: ANALYSE VAN KRUISTABELLEN
9.1 GEGEVENSANALYSE VOOR KRUISTABELLEN
9.1.1 DE KRUISTABEL


Fouten gebruik kwalitatieve gegevens verkeerd begrip van de opbouw van deze tabellenBeide variabelen kwalitatief
Kolomvariabele A

Kolomvariabele B

Rijvariabele 1

Cel

Cel

Rijvariabele 2

Proportie cel = getal cel / totale
steekproefgrootte

Cel

Gezamenlijke verdeling

9.1.2 DE MARGINALE VERDELINGEN


Onderzoek van de verdeling van n variabele in een kruistabelProcenten > proporties
Kolomvariabele A

Kolomvariabele B

Rijvariabele 1

Cel

Cel

Marginale frequentie

Rijvariabele 2

Cel

Cel

Marginale frequentie

Marginale frequentie

Marginale frequentie

Frequentie OF proportie

9.1.3 BESCHRIJVING VAN VERBANDEN IN KRUISTABELLEN


Verbanden tussen kwalitatieve variabelen worden beschreven door berekening van de bijbehorende
percentages van de opgegeven aantallen.

Vb. Cel A1/totaal A
Kolomvariabele A

Kolomvariabele B

Rijvariabele 1

Cel A1 (frequentie)

Cel B1 (frequentie)

Rijvariabele 2

Cel A2 (frequentie)

Cel B2 (frequentie)

Totaal A (frequentie)

Totaal B (frequentie)

9.1.4 VOORWAARDELIJKE VERDELINGEN


Wanneer we de ene variabele als voorwaarde nemen en daarna de verdeling van de andere variabele
berekenen = voorwaardelijke verdelingStaafgrafieken kunnen helpen het verband tussen twee kwalitatieve variabelen te zienKruistabel bevat een grote hoeveelheid informatie in compacte vorm.


Om die informatie duidelijk te maken moeten we bijna altijd percentages berekenen.
Je moet besluiten welke percentages je nodig hebt

Kolommen: woorden > cijfers


Kolomvariabele A
Rijvariabele 1

Cel A1 (proportie)

Rijvariabele 2

Cel A2 (proportie)
Totaal A (proportie)

Kolomvariabele B
Rijvariabele 1

Cel B1 (proportie)

Rijvariabele 2

Cel B2 (proportie)
Totaal B (proportie)De ene variabele geldt als voorwaarde voor de andere

9.1.5 DE SIMPSON-PARADOX


Verborgen variabelen kunnen grote invloed uitoefenen op het verband tussen twee kwalitatieve
variabelen


Verborgen variabelen = kwalitatief
ze splitsen de waarnemingen op in groepen

De Simpson-paradox is een extreme vorm van het feit dat waargenomen verbanden misleidend
kunnen zijn wanneer er verborgen variabelen op de loer liggen.

DE SIMPSON-PARADOX
Een verband of vergelijking die voor elke groep uit een verzameling opgaat, kan van richting veranderen
wanneer de gegevens tot n enkele groep worden gecombineerd. Deze omkering wordt de Simpson-paradox
genoemd.

9.1.6 DE GEVAREN VAN SAMENVOEGING


Door twee kwalitatieve variabelen samen te voegen kan belangrijk info verloren gaan en kunnen er
verkeerde verbanden vastgesteld wordenConclusies die door alleen naar samengevoegde gegevens te kijken voor de hand schijnen te liggen,
worden discutabel wanneer we nader ingaan op de verborgen variabelen

SAMENVATTING


Een kruistabel van aantallen beschrijft het verband tussen twee kwalitatieve variabelen.


Vaak gebruikt om grote hoeveelheden gegevens samen te vatten door de resultaten ervan
onder te brengen in categorieenDe gezamenlijke verdeling van de rij- en kolomvariabelen wordt berekend door het getal in elke cel te
delen door het totale aantal waarnemingenDe rij- en kolomtotalen in een tweedimensionale tabel geven de marginale verdelingen van beide
variabelen afzonderlijk weer.
Duidelijk om deze verdeling weer te geven als percentages van het tabeltotaal


Marginale verdelingen verschaffen geen informatie over het verband tussen de variabelen

Om de voorwaardelijke verdeling van de rijvariabele voor een bepaalde waarde van de
kolomvariabele te vinden, hoeven we alleen maar te kijken naar de bewuste kolom in de tabel.
Elk getal in de kolom is een percentage van het kolomtotaal

De tabel bevat een voorwaardelijke verdeling van de rijvariabele voor elke kolom


Vergelijking van deze voorwaardelijke verdelingen is een van de manieren om het verband
tussen rij- en kolomvariabelen te beschrijven.


Goed van pas wanneer de kolomvariabele de verklarende variabele is


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,49

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Tinee
Tinee

Number of documents: 13

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!