€ 2.70

Lio: Veranderingsinterventies alle artikelen

Lio: Veranderingsinterventies alle artikelen

Samenvatting van alle modellen uit de artikelen.
Gebaseerd op de Cheatsheets, leesvragen en hoorcolleges: Dit document is genoeg om een ruime voldoende te halen!


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 24 pages)
Preview: Lio: Veranderingsinterventies alle artikelen Preview: Lio: Veranderingsinterventies alle artikelen

Download all 24 pages for € 2,70

Add document to cart

LEARNING IN ORGANISATIONS:
VERANDERINGSINTERVENTIES
SAMENVATTING:

ALLE MODELLEN UIT DE ARTIKELEN

BACHELOR/PREMASTER:

ONDERWIJSKUNDE

UNIVERSITEIT:

UNIVERSITEIT UTRECHT


OVERZICHT MET MODELLEN: ALLE ARTIKELEN
WEEK 1

BOONSTRA, 2004
1. Process of Change & Learning
Wanneer het problemen bekend is en de oplossing technisch of
instrumenteel is, dan is de resultaatgerichte aanpak binnen het
huidige kader (donkere vlak) het beste (first order).
In het licht grijze vlak geeft een bekend probleem met
onduidelijke oplossingen en onduidelijke strategieen (second
order). Deze oplossingen worden buiten de bestaande context
gezocht. Het gaat vaak om structurele of culturele problemen.
Buiten de vlakken gaat het niet om veranderingen maar om
vernieuwingen. Interactiepatroon zijn onvoorspelbaar en slecht
geformuleerde problemen (third order).
2. Soorten Change

Overeenkomsten: Zowel PC als OD gaan in beginsel uit
van een top-down sturing maar bij OD kan hier ook
nog een bottom-up input bij komen. PC en OD
focussen ook allebei op het oplossen van een
probleem. CC kijkt vooral naar nieuwe mogelijkheden
en innovatie.
Verschillen: Deze zijn er meer. Zie tabel hiernaast.
Continuous change gaat over kleine veranderingen
met het gehele team zonder gebruik van power van
bovenaf.

3. Struikelblokken bij een verandering
1. Inadequate beleidsvormend en strategisch management: gebrek aan objectieve informatie gedurende het


ontwerpen van het beleid. In veel gevallen verschilt de strategie die uitgevoerd wordt en de strategie die eigenlijk
uitgevoerd dient te worden.
Bestaande organisatorische structuren: Doordat het hier vaak gaat over specifieke en gespecialiseerde taak
organisaties, ontstaat een afdelingen of divisies die los van elkaar werken.
Macht en politiek in organisaties: Personen die macht hebben binnen een bedrijf kunnen deze vaak behouden door
steun te bieden aan bepaalde acties. Vaak wordt een verandering
van bovenaf opgelegd zonder dat de werknemers inzien dat het
nodig is of wat de andere opties kunnen zijn. Dit kan voor
weerstand zorgen.
Organisatieculturen: Sociale relaties zorgen ervoor dat mensen
minder snel een eigen weg kiezen. Managers zijn geneigd om hun
eigen weg als de goede weg te zien.
Individuele onzekerheden en psychosociale weerstand in
verandering: Bang voor het onbekende, gebrek aan vertrouwen in
andere mensen, individuele behoefte aan stabiliteit en zekerheid.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,70

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
doma
doma

Number of documents: 3

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!