€ 2.49

Leeronderzoek: Weblectures + Artikelen artikelen samengevat

Weblectures van het vak leeronderzoek (ook te gebruiken voor MiOO deeltentamen 2) en de artikelen die hierbij horen samengevat.

Israel, Johnson & Onwuegbuzie, Gideon + weblectures


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 18 pages)
Preview: Leeronderzoek: Weblectures + Artikelen artikelen samengevat Preview: Leeronderzoek: Weblectures + Artikelen artikelen samengevat

Download all 18 pages for € 2,49

Add document to cart

Onderzoekvaardigheden/Leeronderzoek

Samenvatting:

Alle artikelen + Weblectures

Premaster:

Onderwijswetenschappen

Universiteit:

Universiteit Utrecht

Samenvatting Johnson & Onwuegbuzie
Kwantitatieve onderzoekers: positivist philosophy geloven dat sociale observaties hetzelfde moeten worden
behandeld als onderzoek in de fysika. Vindt dat de sociaal onderzoek objectief moet zijn. Formele schrijfstijl en
technische terminologie.
Kwalitatieve onderzoekers: constructivists stellen dat multiple-constructed relaties niet tijd- en context
onafhankelijk kunnen zijn. Ook vinden zij dat de kenner en de kennis niet van elkaar gescheiden kunnen
worden, de subjectieve kenner is de enige bron van de realiteit. Passieve en informele schrijfstijl met en
gedetailleerde (empathische) beschrijving.
Volgens de die-hard kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekers kunnen deze verschillende paradigmas niet
met elkaar gemixt worden. In het artikel wordt een mix van deze twee paradigmas gepresenteerd, waarbij
zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden belangrijk en bruikbaar is.
Doel mixed methods: van beide soorten de sterktes benadrukken en de zwaktes minimaliseren. Deze methode
lijkt ideaal te zijn voor praktische onderzoekers die methodologische beschrijvingen willen en technieken willen
ontwikkelen die dichterbij de praktijk staan.
Overeenkomsten van de traditionele paradigmas
Gebruiken empirische observaties om RQ te beantwoorden
Construeren van argumenten uit de data
Speculeren over waarom de observaties eruit komen zoals ze eruit gekomen zijn.
Proberen de bias te minimaliseren
Proberen zo valide mogelijk te zijn
Sociale wetenschappen proberen altijd beweringen te verstrekken over mensen (of over specifieke
groepen) en de omgeving waarin ze leven.
Issues
Logic of justification: sommige mensen denken dat de epistemology en methode hetzelfde zijn. Dat is niet
waar, de epistomolgy is een benadering waarop een onderzoek uitgevoerd kan worden. Dit beschrijft niet
welke manier van data verzamelen en analyseren er gebruikt dient te worden.
Pragmatism als de pfylosofische partner voor mixed method research.
Mixed method research zou een methode en filosofie moeten hebben die samen passen op de insights voor
het verkrijgen van kwantitatieve en kwalitatieve data binnen een werkende oplossing. Een manier van denken
over de traditionele paradigmas. Door pragmatisch te denken kan het helpen om de communicatie tussen
onderzoekers van verschillende paradigma mogelijk te maken en ze kennis uitdelen. Dit kan ook inzicht geven
in hoe de methoden gemixt kunnen worden.
Peirce: de pragmatische methode impliceert dat we in overweging nemen wat effect heeft op het object van
onze conceptie. Daarna onze concepties van deze effecten in een geheel van concepties van het object.
Vergelijken van kwalitatieve, kwantitatieve en mixed method
Mixed methods: the class of research where the researcher mixes or combines kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoekstechnieken, methodes, benaderingen, concepten of taal in 1 studie. (third wave).
Gebruiken van verschillende benadering om de RQ te beantwoorden. Het is een uitgebreide en creatieve vorm
van onderzoek, die niet gelimiteerd wordt Het suggereert dat onderzoekers een samengevoegde benadering
gebruiken om een methode te selecteren.
Om een manier van onderzoeken te selecteren, moet er gekeken worden welke het best passend is om de
onderzoeksvraag te beantwoorden. Karakteristieken per benadering (weten om ze te kunnen mixen):
Kwantitatief
Deductief
Confirmation
Theory/hypothese testen
Verklaren
Voorspellen
Gestandaardiseerde dataverzameling
Statistische analyses

Kwalitatief
Inductie
Discovery
Exploration
Theory/hypothese generaliseren
Onderzoeker = het instrument van datacollectie
Kwalitatieve analyse

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,49

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
doma
doma

Number of documents: 3

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!