€ 5.49

Samenvatting hoorcolleges Biopsychosociaal - BLOK 1 - EDBH - Leerjaar 1 Ergotherapie

Samenvatting hoorcolleges Biopsychosociaal - BLOK 1 - EDBH - Leerjaar 1 Ergotherapie

Een zeer uitgebreide samenvatting van de hoorcolleges uit EDBH in begrijpelijke woorden.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 44 pages)
Preview: Samenvatting hoorcolleges Biopsychosociaal - BLOK 1 - EDBH - Leerjaar 1 Ergotherapie Preview: Samenvatting hoorcolleges Biopsychosociaal - BLOK 1 - EDBH - Leerjaar 1 Ergotherapie

Download all 44 pages for € 5,49

Add document to cart

Samenvattingen hoorcolleges

Ergotherapie dicht bij huis

Hoorcollege 1.1
Bio psychosociaal = biomedisch, psychologie, sociologie (bij elkaar: gezondheid)
De opbouw van het lichaam van groot naar klein:
- Stelsel
- Orgaan
- Weefsel
- Cel
Gewrichten (articulatio):
- Scharniergewricht: 1 as/ 2 vlakken
- Zadel/ei gewricht: 2 assen/ 4 vlakken
- Kogelgewricht: 3 assen/ 6 vlakken
Uitwerking zenuwstelsel:
Het zenuwstelsel bestaat uit:
- Centrale zenuwstelsel
- Grote en kleine hersenen (liquor)
- Het ruggenmerg (liquor)
- Hersenstam
- Perifeer zenuwstelsel
- Autonome zenuwstelsel: vegetatief en onwillekeurig. Organen enzovoort.
Sympathische functie: actief
Parasympatische functie: herstel en rust
- Somatische zenuwstelsel: animaal en willekeurig. Bewust en via de zintuigen
- Zenuwen: motorische en sensibele zenuwen

Uitwerking Opbouw zenuwcel (neuron)
Een zenuwcel bestaat uit een cellichaam en twee uitsteeksels: dendrieten en axonen.
Cellichaam: bestaat uit een relatief grote kern met daarin een nucleolus. Daarnaast bevat
het ruw ER, golgisysteem, mitochondria en andere organellen. In sommige cellen komen
vettige druppeltjes en melanine pigment voor.
Dendrieten: korte, veel vertakte cytoplasmische uitsteeksels die vanaf het cellichaam spitser
toelopen. Veel dendrieten hebben nog kleinere vertakkingen. Axonen van andere
zenuwcellen vormen synapsen met de vertakkingen van de dendrieten. Dendrieten
ontvangen de input, wanneer ze gestimuleerd worden sturen zij elektrische stroompjes naar
het cellichaam.
Axonen (uitloper): axonen ontstaan bij een kegelvormig gebied van het zenuwcellichaam, de
axon hillock. Een axon kan enkelvoudige structuur hebben, maar kan vertakken in collateral
axons. Het cytoplasma en membraan van de axon wordt ook wel axoplasma en axolemma
genoemd. Een axon eindigt in een structuur met vele vertakkingen, presynaptische
terminals. Deze terminals bevatten vesicles met neurotransmitters. Neurotransmitters
komen vrij wanneer er een actiepotentiaal ontstaat bij de trigger zone, de potentiaal wordt
geleidt door de axon en komt zo bij de presynaptische terminal, waar het de afgifte van
neurotransmitters stimuleert. De vrijgekomen neurotransmitters steken de synaps over en
stimuleren of remmen de postsynaptische cel.
Myeline: zit om de axon heen en zorgt dat de geleiding snel kan plaatsvinden.
Synaps (motorische eindplaat): Een synaps is het punt waarop twee neuronen met elkaar
kunnen communiceren. De twee betrokken neuronen worden hierbij het pre-synaptisch en
het post-synaptisch neuron genoemd. Het pre-synaptisch neuron bevindt zich voor de
synaps en verstuurd signalen naar het post-synaptisch neuron. Deze signalen bevinden zich
op een bepaald moment tussen de twee neuronen. Deze ruimte wordt de synaptische spleet
genoemd.
Omdat neuronen niet met elkaar kunnen praten en luisteren, vindt in de synaps een andere
manier van signaal-overdacht plaats. In de synaps vinden chemische processen plaats, wat
inhoudt dat de cellen communiceren door het doorgeven van bepaalde stoffen. Deze stoffen
worden neurotransmitters genoemd, en worden via een bepaald aantal stappen
doorgegeven aan de volgende cel.
1.In het cellichaam en axon van de presynaptische cel worden verschillende
neurotransmitters geproduceerd.
2.De gevormde neurotransmitters worden overgebracht naar de synaps aan het uiteinde van
het axon.
3.Een actiepotentiaal dat de synaps bereikt zorgt ervoor dat calcium de pre-synaptische cel
binnengaat. Door het calcium worden neurotransmitters vrijgelaten in de synaptische spleet.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!