€ 2.89

Soorten weefsels

In het boek soorten weefsels worden de vier verschillende weefsels; epitheelweefsel, bindweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel op een korte en krachtige manier beschreven. Van epitheelweefsel, bindweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel worden de bouw, werking en het voorkomen in het lichaam beschreven. Voor het boek 'Soorten weefsels' betaalt u 2,40 Euro. Voor het volledige boek 'Introductie in de fysiologie' betaalt u 10,50 Euro


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (6 of 17 pages)
Preview: Soorten weefsels Preview: Soorten weefsels Preview: Soorten weefsels Preview: Soorten weefsels Preview: Soorten weefsels Preview: Soorten weefsels

Download all 17 pages for € 2,89

Add document to cart

WWW.ZOWERKTHETLICHAAM.NL

Weefsels
Soorten weefsels
www.zowerkthetlichaam.nl
25-10-2014

Weefsels

COPYRIGHT: De door www.zowerkthetlichaam.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk
beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van
www.zowerkthetlichaam.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of
weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde
vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan
en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieen en voor persoonlijk, priv, niet-commercieel gebruik van
inhoud is toegestaan.


INLEIDING
Veel histologieboeken zijn prijzig, doordat zij in gedrukte vorm worden aangeboden en vele full-color
afbeeldingen bevatten. Om de prijs van dit boek laag te houden, wordt het boek alleen digitaal
aangeboden en bevat het geen afbeeldingen.
Waar in de meeste histologieboeken de hoofdstukken lang zijn en als een geheel gelezen moeten
worden om de tekst goed te kunnen begrijpen, zijn in dit boek de hoofdstukken kort (vaak niet langer
dan drie paginas) en kunnen de hoofdstukken goed los van de andere hoofdstukken gelezen
worden. De hoofdstukken zijn geschreven in een korte en krachtige tijdschriftstijl. In de uitgebreide
inhoudsopgave is goed te zien wat het onderwerp is van een hoofdstuk.


Inhoud
INLEIDING ............................................................................................................................................... 3


Weefsels; een overzicht van de verschillende weefsels ......................................................... 5


Weefsels; bouw en functie epitheelweefsel ........................................................................... 7


Weefsels; bouw en functie van bindweefsel ........................................................................ 10


Weefsels; bouw en functie verschillende soorten spierweefsel ........................................... 13


Weefsels; bouw en functie zenuwweefsel ........................................................................... 15

LITERATUURLIJST.................................................................................................................................. 17


H1

Weefsels; een overzicht van de verschillende weefsels

Het lichaam bestaat uit cellen. Cellen met een vergelijkbare bouw en functie worden een weefsel
genoemd. In de histologie wordt de bouw en functie van weefsels bestudeerd. De bouw (structuur)
van een weefsel bepaalt de functie van het weefsel. Alle weefsels van het lichaam kan men onder
een van de vier soorten weefsels scharen. De vier algemene weefsels van het lichaam zijn het
epitheelweefsel (dekweefsel), bindweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. Van deze vier weefsels
zijn weer verschillende soorten subtypen.

1.1

Het lichaam bestaat uit vier weefsels

De verschillende weefsels van het lichaam kan men onderverdelen in vier algemene weefsels. Van
deze vier verschillende weefseltypen bestaan vervolgens vele subtypen. Elk van deze vier
weefseltypen hebben een voor dat weefsel specifieke bouw. De vier verschillende weefsels zijn:
1. Epitheelweefsel (dekweefsel)
2. Bindweefsel
3. Spierweefsel
4. Zenuwweefsel
Alle weefsels bestaan uit cellen en matrix. De matrix bestaat uit grondsubstantie en eiwitten. De
grondsubstantie is vaak een gelachtige stof. De eiwitten worden gemaakt door de cellen. Sommige
weefsels bestaan uit zeer weinig matrix, zoals epitheelweefsel. Andere weefsels bestaan uit weinig
cellen, zoals bijvoorbeeld bepaalde soorten bindweefsel.

1.2

Bouw en functie van epitheelweefsel

Het epitheelweefsel bedekt het lichaamsoppervlakte (zoals bijvoorbeeld de huid) en de
lichaamsholten (zoals bijvoorbeeld het darmepitheel). Een speciaal soort epitheelweefsel is het
klierepitheelweefsel. Klieren (bijvoorbeeld de alvleesklier) zijn opgebouwd uit klierepitheelweefsel.
Klieren produceren en scheiden stoffen uit. Klieren die een afvoergang hebben, worden exocriene
klieren genoemd. Klieren zonder afvoergang worden endocriene klieren genoemd.
Epitheelweefsel bestaat met name uit cellen. De cellen van epitheelweefsel liggen zeer dicht tegen
elkaar aan. Doordat de cellen dicht tegen elkaar aan liggen, is het epitheelweefsel moeilijk
doordringbaar. Sommige epitheelcellen hebben trilharen, waardoor deze makkelijk stoffen
vervoeren.
Er bestaat eenlagig, meerlagig (gestratificeerd) epitheelweefsel en pseudomeerlagig
(pseudogestratificeerd) epitheelweefsel. Eenlagig epitheelweefsel bestaat uit een cellaag.
Gestratificeerd epitheelweefsel bestaat uit meer cellagen en pseudogestratificeerd epitheelweefsel
lijkt uit meerdere cellagen te bestaan, maar bestaat maar uit een cellaag.
De verschillende celsoorten van het epitheelweefsel zijn platte (plaveiselepitheel), vierkante (kubisch
epitheel) en hoogcilindrische cellen (cilindrisch epitheel) en trilhaarcellen (trilhaarepitheel). Veel
epitheelweefsels hebben een mengsel van de verschillene epitheelsoorten. Functies van
epitheelweefsel zijn:
1. Bescherming
2. Absorptie
3. Filtratie
4. Uitscheiding
5. Secretie
6. Sensoriek


1.3

Bouw en functie van bindweefsel

Bindweefsel is het weefseltype dat de grootste diversiteit kent. De meeste bindweefsels bestaan uit
relatief weinig cellen en veel matrix. Het vetweefsel is hier een uitzondering op. Vetweefsel bevat
relatief veel cellen en weinig matrix. Er zijn vele verschillende soorten bindweefsel. Hieronder wordt
de meest gangbare indeling gegeven:
1. Algemeen bindweefsel dat weer bestaat uit losmazig (areolair, adipocytair en reticulair) en
het vezelige (regelmatig en onregelmatige elastische) bindweefsel
2. Kraakbeenweefsel dat weer bestaat uit hyalien, elastisch en vezelig kraakbeen
3. Botweefsel
4. Bloed
Functies van bindweefsel zijn:
1. Bescherming
2. Transport
3. Beweging
4. Steun
5. Verzorging

1.4

Bouw en functie spierweefsel

Spierweefsel bestaat uit cellen die in staat zijn om samen te trekken. Het samentrekken van spieren
wordt contraheren genoemd. De contractie van spieren wordt mogelijk gemaakt door de actine- en
myosinefilamenten van de spieren. Deze actine- en myosinefilamenten bestaan uit eiwitten en liggen
in de cel. Spierweefsel bevat weinig matrix. Er bestaan drie soorten spierweefsels:
1. Skeletspieren, ook wel dwarsgestreept spierweefsel genoemd
2. Hartspierweefsel
3. Glad spierweefsel
De functie van spierweefsel is samentrekken. Door het samentrekken van spieren wordt beweging
mogelijk gemaakt en wordt warmte geproduceerd.

1.5

Bouw en functie van zenuwweefsel

De basis van het zenuwweefsel is de zenuwcel die ook wel neuron wordt genoemd. Neuronen
kunnen via dendrieten van andere neuronen actiepotentialen ontvangen en deze via hun lange
uitloper (deze wordt axon genoemd) naar andere neuronen, of andere weefsels geleiden.
Neuronen worden ondersteund door ondersteunende cellen die gliacellen worden genoemd. De
belangrijkste functie van zenuwweefsel is het ontvangen, genereren en doorgeven van elektrische
signalen. Deze elektrische signalen worden actiepotentialen genoemd.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,89

Add document to cart

2 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Zowerkthetlichaam
Zowerkthetlichaam

Number of documents: 17

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!