€ 3.99

Colleges en literatuur (artikelen) van het vak forensische pedagogiek en psychologie van daders en slachtoffers

Het document bevat de colleges en de literatuur van het vak forensische pedagogiek en forensische psychologie van daders en slachtoffers van de minor Kindermishandeling en verwaarlozing


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 71 pages)
Preview: Colleges en literatuur (artikelen) van het vak forensische pedagogiek en psychologie van daders en slachtoffers Preview: Colleges en literatuur (artikelen) van het vak forensische pedagogiek en psychologie van daders en slachtoffers

Download all 71 pages for € 3,99

Add document to cart

College 1: Slachtoffers van misbruik: wel of niet vertellen
Introductie


Nieuwsbericht: 13 jarig meisje zwanger na maandenlang misbruik
3 zusjes 10 jaar of langer misbruikt door stiefvader niemand aan elkaar verteld
geheimhouding

Dit college:


Hoe vaak komt non-disclosure voor Hoe wordt dit onderzocht
Welke factoren hangen samen met non-disclosure
Nondisclosure reduceren
Waarom niet Bewuste non-disclosure
Disclosure: wel vertellen verklaring afleggen bij politie of ouders
Non-disclosure: niet vertellen

Childhood non-disclosure hoe vaak komt non-disclosure voor (review, alaggia, 2005)


Tussen de 30 en 80% slachtoffers verteld het niet

Londen et al. (2005) verplichte literatuur!!
Retrospectieve studies over childhood disclosure rate figuur: verschillende studies met
percentages op de y-as:


Veel verschillende percentages
Arata (1998) 860 vrouwelijke studenten, ongewild contact onder de 14 jaar (24%), 31%
verteld rond tijd van het misbruik
Finkelhor et al. (1990) Nationale telefoon survey, 2626 Amerikaanse mannen en vrouwen
slachtoffer voor 18e jaar, 27% vrouwen: ja, 16% mannen disclosure: 42% binnen een jaar
na misbruik
Fergusson et al (1996): 1019 jong volwassenen, mannen en vrouwen, voor 16e slachtoffer
(10% geeft aan slachtoffer geweest), voor 18e disclosure 87% disclosure op 18 jaar er
kunnen meer slachtoffers zijn
Conclusie: Ondanks verschillen in meerdere studies, 2/3 slachtoffers niet verteld dat ze
slachtoffer zijn geweest van misbruik non-disclosure

Kritiek op Londen et al. (2005):


Vergelijking tussen studies: veel verschillen (design, definities etc.)
Algemeen punt retrospectieve studie: hoe betrouwbaar is de recall
Self-reports over misbruik en childhood disclosure
Betrouwbaarheid van het geheugen
Wat betekend deze non-disclosure
Zelf geheim te houden
Of ook ontkend bij directe vragen
Andere type onderzoek: disclosure als er evidentie is voor misdrijf

Onderzoek met evidentie voor misbruik
Artikel Leander literatuur!!! kleine studie


Evidentie: documentatie van de dader, zoals fotos, films
Onderzoek: Stockholm persoon documentatie minderjarige misbruik 17 minderjarige
kinderen misbruikt 6 keer aangifte gedaan van de slachtoffers
8 kinderen ondervraagd: dader heeft bekend + bewijs zoals documentatie of medisch bewijs
Hoelang tot aangifte: paar dagen tot een jaar
Deelname: N=7
Ondervraging: slechts 2 kinderen seksuele details
o Zeer gedetailleerd over events pre- en post- misbruik
o Normaliter goed geheugen voor trauma
o moeilijkheden om seksuele details te delen
Rest van de kinderen nog niet gevonden non-dislosure

Lawson & Chaffin (1992) onderzoek met evidentie voor misbruik


28 kinderen (M=7 jaar) met geslachtsziekte
Procedure: 1. Diagnose geslachtsziekte, 2. Oproep terug te komen naar ziekenhuis, 3.
Verzorger informeren over diagnose, praten over seksuele transmissie en mogelijk misbruik
reactie observeren, 4. Kind wordt apart geintervieuwd disclosure/non-disclosure
57% non-disclosure, ondanks evidentie misbruik en 42% disclosure

Hoe vaak komt het nou voor: moeilijk te vertellen
Welke factoren hangen samen met non-disclosure (soms anders: delayed disclosure)
Verschillen tussen studies bijv.


Slachtoffer (geslacht, leeftijd): jongens vs. Meisjes, jongere vs. Oudere kinderen
(relatie met) dader: bekende vs. Onbekende dader
Type/ernst misbruik: mate van ernst misbruik Frequentie misbruik

Voorspellers (non)disclosure


Slachtoffer, relatie met dader en type/ernst misbruik

Waarom niet vertellen


Gedrag van dader verbergen. Waarom
Kinderen liegen als waarheid negatieve gevolgen heeft
Vignette studie Wigland & Bussey (2005) situatie geschetst duur horloge gekregen van
ouders volwassen persoon maakt het kapot van kind ouders bepaalde reactie hierop
(verschillende antwoorden) kind krijgt straf, dan verbergen maakt niks uit, dan
waarheid vertellen
In lijn met sociaal leren theorie (bandura): consequenties van gedrag bepalend voor uitkomst
Toepasbaar bij misbruik Negatieve consequenties
Negatieve gevolgen geassocieerd met vertellen over misbruik (Malloy et al., 2011) tabel:
consequenties over familie/anderen, anderen kan ook dader zelf zijn (mijn vader komt in
gevangenis/ik kijk niet meer naar je om als je het verteld (verliezen relatie)
Redenen non-disclosure: al decennia onderzocht:
Summit, 1983: Child sexual abuse syndrome (CSAAS)

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!