€ 2.89

Bouw en werking van cellen

Bouw en werking van cellen

In het boek cellen wordt de bouw en werking van cellen beschreven op een korte, krachtige en eenvoudige manier. Onderwerpen die aan bod komen zijn celdeling, mitose en meiose. Ook worden de celorganellen zoals celkern, nucleolus, mitochondrie, ribosoom, celmembraan, lysozym en centriool beschreven. Verder worden de bouw en werking van DNA en RNA beschreven en hoe DNA-schade tot kanker kan leiden. Voor het boek 'bouw en werking van cellen' betaalt u 2,40 Euro. Voor het volledige boek 'Introductie in de fysiologie' betaalt u 10,50 Euro


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (6 of 27 pages)
Preview: Bouw en werking van cellen Preview: Bouw en werking van cellen Preview: Bouw en werking van cellen Preview: Bouw en werking van cellen Preview: Bouw en werking van cellen Preview: Bouw en werking van cellen

Download all 27 pages for € 2,89

Add document to cart

WWW.ZOWERKTHETLICHAAM.NL

Cellen
Principes van de celbiologie
www.zowerkthetlichaam.nl
25-10-2014

Cellen

Cellen

COPYRIGHT: De door www.zowerkthetlichaam.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk
beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van
www.zowerkthetlichaam.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of
weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde
vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan
en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieen en voor persoonlijk, priv, niet-commercieel gebruik van
inhoud is toegestaan.


Cellen

Inhoud
INLEIDING ............................................................................................................................................... 4


Cellen en celbiologie; opbouw van een cel ............................................................................. 5


Cellen en celbiologie; celmembraan, plasmamembraan ........................................................ 7


Cellen en celbiologie; bouw en functie celkern (nucleus) ..................................................... 10


Cellen en celbiologie; DNA bouw, functies en replicatie ...................................................... 12


Cellen en celbiologie; RNA bouw en functie ......................................................................... 14


Cellen en celbiologie; maken van eiwitten (eiwitsynthese) .................................................. 16


Cellen en celbiologie; celdeling, mitose en meiose .............................................................. 18


Cellen en celbiologie; celcycluscontrole, celdood (apoptose) .............................................. 21


Cellen en celbiologie; mitochondrien en energieproductie .................................................. 24

LITERATUURLIJST.................................................................................................................................. 27


Cellen

INLEIDING
Veel boeken die de bouw en werking van cellen (celbiologie) beschrijven zijn prijzig, doordat zij in
gedrukte vorm worden aangeboden en vele full-color afbeeldingen bevatten. Ook zijn er weinig
Nederlandse boeken beschikbaar die celbiologie behandelen. Dit boek Cellen en celbiologie biedt
mensen die genteresseerd zijn in het onderwerp celbiologie om kennis te maken met het thema. Om
de prijs van dit boek laag te houden, wordt het boek alleen digitaal aangeboden en bevat het geen
afbeeldingen.
Waar in de meeste boeken over celbiologie de hoofdstukken lang zijn en als een geheel gelezen
moeten worden om de tekst goed te kunnen begrijpen, zijn in dit boek de hoofdstukken kort (vaak
niet langer dan drie paginas) en kunnen de hoofdstukken goed los van de andere hoofdstukken
gelezen worden. De hoofdstukken zijn geschreven in een korte en krachtige tijdschriftstijl. In de
uitgebreide inhoudsopgave is goed te zien wat het onderwerp is van een hoofdstuk. De
hoofdstukken in dit boek worden per onderdeel van de celbiologie aangeboden. In totaal zijn er


Cellen


Cellen en celbiologie; opbouw van een cel

De cellen zijn de kleinste functionele eenheden van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam
bestaat uit 100 biljoen cellen. Cellen ontstaan door deling. Deze delingen kunnen meiotische, of
mitotische delingen zijn. Bij meiotische delingen ontstaan geslachtscellen (gameten) die de helft
van het aantal chromosomen heeft van de moedercel. Bij mitotosche delingen ontstaan cellen met
hetzelfde aantal chromosomen als de moedercel. Elke cel in het lichaam voert een bepaalde taak
uit om de homeostase van het hele lichaam te bewaken. Om deze homeostase te bewaken, heeft
de cel een eigen stofwisseling. De cel bestaat uit een aantal organellen, die een specifiek aantal
taken hebben. Deze organellen zijn te beschouwen als organen van de cel.

1.1

De cel bestaat uit organellen

Celmembraan, cytoplasma, nucleus (met de nucleolus), ribosomen, vesikels, ruw en glad
endoplasmatisch reticulum (RER en ER), golgi-apparaat, mitochondrie, lysozym, peroxisoom,
centriool en centrosoom zijn de organellen van de algemene cel. Niet iedere cel van het lichaam
heeft alle organellen die hieronder verder worden beschreven. Zo heeft de erytrocyt (rode bloedcel)
geen celkern.

1.2

De celmembraan

De celmembraan bestaat uit een dubbele laag van fosfolipiden, waarvan de hydrofobe staarten naar
elkaar toe liggen en de hydrofiele koppen naar het cytoplasma en extracellulaire deel liggen. De
celmembraan scheidt het intracellulaire (binnen de cel) milieu van het extracellulaire (buiten de cel)
milieu, waardoor de cel beschermd blijft. De celmembraan functioneert verder als een semipermeabele membraan die het transport van stoffen uit en in de cel reguleert. Verder zorgt de
celmembraan voor communicatie tussen cellen, geleiding van impulsen, vasthechten van cellen
onderling aan elkaar en het vasthechten van het cytoskelet van de cel.

1.3

Het cytoplasma, cytosol

Het lichaam bestaat voor wel 60% uit water. Ook cellen bestaan voor een groot deel uit water. Het
meeste water van de cel bevindt zich in het cytoplasma (intracellulair vocht). In het intracellulaire
vocht zijn verschillende stoffen, zoals zouten, koolhydraten en eiwitten opgelost die het functioneren
van de cel mogelijk maken, of worden afgegeven aan het extracellulaire milieu om de homeostase te
handhaven. Ook bevat het cytoplasma enzymen en signaalstoffen die de stofwisseling van de cel
mogelijk maken. In het cytoplasma liggen de organellen.

1.4

De celkern, nucleus

De celkern (nuclues) bestaat eveneens uit een membraan met een vergelijkbare opbouw als de
celmembraan. In de membraan zitten kleine porien. Via de porien geeft de celkern instructies af aan
de cel. De celkern kan beschouwd worden als het brein van de cel. De celkern bepaalt welke
processen de cel gaat uitvoeren. Dit kan de celkern doen, omdat in de celkern het DNA ligt
opgeslagen. Het DNA ligt opgeslagen in de nucleolus.

1.5

De nucleolus

De nucleolus ligt apart opgeslagen binnen de celkern. In de nucleolus liggen de chromosomen. Op de
chromosomen liggen de genen en genen bestaan uit een unieke volgorde van DNA
(DesoxyriboNucleicAcid). Op basis van het DNA wordt mRNA (messengerRNA) en rRNA
(ribosomaalRNA) gemaakt. mRNA en rRNA zijn de basis voor eiwitsynthese. De verschillende eiwitten
die door de ribosomen worden gemaakt, kunnen dienen als signaalstoffen, bouwstoffen en enzymen.


Cellen

1.6

De ribosomen

De ribosoom maakt op basis van het mRNA afgegeven door de celkern eiwitten. Dit doet de
ribosoom door verschillende aminozuren die in het cytoplasma drijven aan elkaar te koppelen. Het
rRNA dient als een soort instructie voor de volgorde waarin de aminozuren aan elkaar moeten
worden gekoppeld.

1.7

De vesikels (blaasjes)

Ook de vesikels bestaan uit een membraan die bestaat uit een dubbele laag fosfolipiden. Bij het
uitscheiden van stoffen (exocytose) en opnemen van stoffen (endocytose) door de cel kunnen
vesikels worden gevormd.

1.8

Het ruw en glad endoplasmatisch reticulum (RER)

Het endoplasmatisch reticulum (ER) ligt rond de celkern. Het ER bestaat uit een membraan, die
bestaat uit een dubbele laag fosfolipiden die sterk geplooid is. Als op het ER ribosomen liggen, wordt
het ER, ruw endoplasmatisch reticulum (RER) genoemd. Het ER speelt een belangrijke rol in de
vetstofwisseling, koolhydraatstofwisseling en het ontgiften van het lichaam. Het RER speelt een
belangrijke rol in de vorming van eiwitten.

1.9

Het golgi-apparaat, golgisysteem

Ook het golgi-apparaat bestaat uit membraan met een dubbele laag fosfolipiden. Het golgi-apparaat
speelt een belangrijke rol in de laatste bewerkingen aan eerder geproduceerde eiwitten.

1.10

Het cytoskelet

Het cytoskelet bestaat uit verschillende eiwitstructuren (actinefilamenten, tubuli) die vorm geven
aan de cel. Ook maakt het cytoskelet transport binnen de cel mogelijk en middels het cytoskelet
kunnen cellen onderling aan elkaar vasthechten.

1.11

De mitochondrie

De mitochondrie bestaat uit een binnen- en buitenmembraan. Beide membranen bestaan wederom
uit een dubbele laag fosfolipiden. De mitochondrie voorziet de cel van energie in de vorm van ATP
(AdenosineTriFosfaat). De mitochondrie breekt koolhydraten en vetten aeroob (met zuurstof) af. Bij
deze afbraak, die verbranding, of oxidatie wordt genoemd, komt energie vrij die in de vorm van ATP
wordt vastgelegd. Voor alle processen die de cel uitvoert is ATP nodig. Vaak wordt deze ATP door de
mitochondrie geleverd.

1.12

Het lysozym

Lysozymen bevatten een membraan dat bestaat uit een dubbele fosfolipidenlaag. Lysozymen spelen
een belangrijke rol in de koolhydraat-, eiwit- en vetvertering. Ook geven de lysosymen stoffen die
pathogenen (ziekteverwekkers) kunnen afbreken. Enzymen maken de processen mogelijk die de
lysozymen uitvoeren. Deze enzymen worden gemaakt door het RER.

1.13

Het peroxisoom

Peroxisomen bevatten een membraan dat bestaat uit een dubbele fosfolipidenlaag. Peroxisomen
spelen een belangrijke rol in de vet-, koolhydraat- en eiwitstofwisseling.

1.14

Het centrosoom en centriool

Het centrosoom bestaat uit onder andere uit centriolen. Deze centriolen bestaan weer uit tubuli. De
centrosomen spelen een rol in celdelingen.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,89

Add document to cart

5 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Zowerkthetlichaam
Zowerkthetlichaam

Number of documents: 17

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!