€ 2.89

Bouw en werking van spieren

In het boek bouw en werking van spieren wordt op een korte en krachtige manier de bouw en werking van spieren toegelicht. Zo wordt uitgelegd hoe spieren samentrekken en kracht leveren. Ook wordt uitgelegd wat voor spiervezels er bestaan en wat de functies van deze spiervezels is en hoeveel kracht ze kunnen leveren. Voor het boek 'bouw en werking van spieren' betaalt u 2,40 Euro. Voor het volledige boek 'Introductie in de fysiologie' betaalt u 10,50 Euro


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (6 of 20 pages)
Preview: Bouw en werking van spieren Preview: Bouw en werking van spieren Preview: Bouw en werking van spieren Preview: Bouw en werking van spieren Preview: Bouw en werking van spieren Preview: Bouw en werking van spieren

Download all 20 pages for € 2,89

Add document to cart

WWW.ZOWERKTHETLICHAAM.NL

Spieren
Bouw en werking van spieren
www.zowerkthetlichaam.nl
13-11-2014

Spieren

Inhoud


Spieren; een overzicht van spieren ......................................................................................... 4


Spieren; bouw van skeletspieren ............................................................................................ 6


Spieren; type 2B, type 2A en type 1 spiervezels ..................................................................... 8


Spieren; functie van skeletspieren........................................................................................ 10


Spieren; werking van skeletspieren (contracties) ................................................................. 12


Spieren; hefbomen en kracht ............................................................................................... 14


Spieren; fysiologische en anatomische dwarsdoorsnede ..................................................... 16


Spieren; kracht-snelheidsrelatie en kracht-lengterelatie...................................................... 18

LITERATUURLIJST.................................................................................................................................. 20


COPYRIGHT: De door www.zowerkthetlichaam.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk
beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van
www.zowerkthetlichaam.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of
weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde
vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan
en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieen en voor persoonlijk, priv, niet-commercieel gebruik van
inhoud is toegestaan.


H1

Spieren; een overzicht van spieren

Er zijn verschillende soorten spieren (musculus). Zo kunnen we de skeletspieren, gladde spieren en
hartspier onderscheiden. Binnen de skeletspieren bestaat er weer een verdere onderverdeling in
type 2B (witte), type 2A en type 1 (rode) spiervezels te onderscheiden. De hoofdfuncties van
spieren zijn contraheren, een endocriene (hormonale) functie en een opslagfunctie.

1.1

Soorten spieren

Er bestaan drie soorten spierweefsel; dwarsgestreept (ook wel skeletspierweefsel genoemd), glad
spierweefsel en hartspierweefsel. Spierweefsel is in staat om samen te trekken (te contraheren). Op
basis van de volgende kenmerken kunnen de verschillende soorten spierweefsel worden ingedeeld:
1. Aantal celkernen per cel
2. De aanwezigheid dwarse streping
3. Staat de spier onder invloed van de wil
4. Vermoeibaarheid van de spier
5. Krachtleverantie van de spier
6. Plaats van de spier in het lichaam
7. Mitotische capaciteit (mogelijkheid om te delen)
In het hoofdstuk Weefsels; bouw en functie spierweefsel wordt meer informatie gegeven over hoe
de verschillende soorten spieren op basis van bovenstaande criteria worden ingedeeld. In de
volgende paragrafen wordt specifiek ingegaan op de bouw en werking van skeletspieren.

1.2

Bouw van skeletspieren

1.2.1 Bouw van de skeletspier is op een steeds kleiner niveau te bekijken
Alle spieren van het lichaam bestaan voor ongeveer 20-25%, ongeveer 0-6% koolhydraten in de vorm
van glycogeen, een klein beetje vet en het grootste deel uit water.
De bouw van een skeletspier kunnen we op een steeds kleiner niveau bekijken. Op het grootste
niveau kunnen we de spier onderscheiden. De spier bestaat uit spierbundels, die vervolgens weer uit
spiervezels bestaat. Spiervezels bestaan uit myofibrillen en myofibrillen bestaan uit sarcomeren.
Sarcomeren zijn de functionele eenheden van de spier. Sarcomeren bestaan uit eiwitten actine- en
myosinefilamenten.
1.2.2 Bindweefselvliezen van skeletspieren
Skeletspieren bevatten ook bindweefselvliezen. De bindweefselvliezen bevatten bloedvaten en
zenuwen. De bindweefselvliezen zijn ook op een steeds kleiner niveau te bekijken. Er zijn per spier
drie verschillende bindweefselvliezen te onderscheiden:
1. Het epimysium omgeeft de geeft de hele spier
2. Het perimysium omgeeft de spierbundels
3. Het endomysium omgeeft de spiervezels


1.3

Energiesystemen en typen skeletspieren

Binnen de skeletspieren bestaat er weer een verdere onderverdeling van spiertypen. Er worden
grofweg drie soorten spiertypen onderscheiden:
1. Type 2B (ook wel fast twitch, fast glycolytic; FG en witte spiervezel genoemd)
2. Type 2A (ook wel fast oxidative glycolytic; FOG en intermediaire spiervezel genoemd)
3. Type 1 (ook wel slow twitch, slow oxidative; SO en rode spiervezel genoemd)
Type 2B spiervezels maken met name anaeroob energie (ATP) vrij en kunnen daardoor veel kracht
leveren, maar zijn snel vermoeid. Type 1 spiervezels maken met name aeroob energie vrij en kunnen
daardoor minder kracht leveren, maar zijn bijna niet vermoeibaar. Type 2A kunnen zowel anaeroob
en aeroob energie leveren en kunnen daardoor veel kracht opwekken, maar zijn minder snel
vermoeibaar dan de type 2B spiervezels.

1.4

Functie van skeletspieren

De functies van skeletspieren zijn onder te verdelen in een aantal hoofdfuncties. De hoofdfuncties
van skeletspieren zijn:
1. Contraheren (samentrekken): spierweefsel is in staat om te contraheren. Hierdoor wordt het
voor het lichaam mogelijk om te bewegen en om warmte te genereren
2. Endocriene functie: het is sinds een aantal jaren bekend dat spierweefsel ook hormonen
maakt en uitscheidt
3. Opslag: spierweefsel slaat niet alleen glucose in de vorm als glycogeen op, maar kan ook
vetten als intramusculaire triglyceriden (IMTG) opslaan en spierweefsel vormt een reserve
voor eiwitten

1.5

Werking van skeletspieren

Skeletspieren worden bewust aangestuurd door het brein. Het commando om een spiercontractie te
verkrijgen in een bepaalde spier, is afkomstig van de cortex van de grote hersenen. Via het
ruggenmerg en vervolgens de zenuw komt dit commando bij de skeletspier. In de skeletspier vinden
er een aantal chemische veranderingen plaats die er uiteindelijk voor zorgen dat de actine- en
myosinefilamenten in elkaar schuiven en de spier korter wordt. De spier zit met pezen vast aan
beenderen. Het korter worden van de spieren zorgt er dus voor dat de beenderen ten opzichte van
elkaar bewegen.


H2

Spieren; bouw van skeletspieren

Het menselijk lichaam heeft 660 skeletspieren. Elke skeletspier in het lichaam brengt specifieke
delen van het lichaam in beweging. De opbouw van elke skeletspier in het lichaam is over het
algemeen gelijk. Elke skeletspier heeft een epimysium, perimysium en endomysium. Verder
bestaat elke skeletspier uit de functionele eenheid die sarcomeer wordt genoemd. Het sarcomeer
bestaat uit actine- en myosinefilamenten en een aantal andere belangrijke eiwitten.

2.1

De spier is omgeven door bindweefselvliezen

De skeletspier bevat drie verschillende bindweefselvliezen. De drie bindweefselvliezen van de spier
zijn:
1. Epimysium
2. Perimysium
3. Endomysium
De structurele eigenschappen van het epimysium, perimysium en endomysium worden hieronder
verder beschreven.
2.1.1 Het epimysium
Het epimysium omgeeft de gehele spier en bestaat uit onregelmatig vezelig bindweefsel. Ook is het
epimysium verbonden met het perimysium en endomysium. Het peri- en endomysium dragen de
contractiekracht van de spier over aan het epimysium. Het epimysium mondt uit in pezen die
verbonden zijn aan beenderen. Op deze manier draagt het epimysium de contractie over op de
beenderen waarmee het verbonden is en maakt het beweging mogelijk. Verder houdt het epimysium
de spier bij elkaar en vermindert het wrijving tussen verschillende spieren.
2.1.2 Het perimysium
Het perimysium omgeeft spierbundels (fasciculi). Het perimysium bevat bloedvaten en zenuwen die
van en naar de spierbundels gaan die het omgeeft.
2.1.3 Het endomysium
Het endomysium omgeeft een spiervezel. Een spiervezel bestaat echter weer uit verschillende
myofibrillen. Het endomysium bestaat uit dun areolair bindweefsel dat over het sarcolemma van de
spiervezel (spiercel) heen ligt. Het endomysium bevat eveneens bloedvaten en zenuwen.

2.2

Van actine- en myosinefilamenten tot spier

De basis van elke spier zijn de contractiele eiwitten. Samen met nog andere belangrijke spiereiwitten
vormen de contractiele eiwitten actine en myosine het sarcomeer. Het sarcomeer vormt de
functionele eenheid van de spier. De sarcomeren verenigen zich in de myofibrillen en de myofibrillen
verenigen zich in spiervezels. Een spiervezel wordt overigens ook wel spiercel genoemd. De
spiervezels verenigen zich tot spierbundels en de spierbundels verenigen zich samen met de
bindweefselvliezen tot de uiteindelijke spier.

2.3

Bouw van het sarcomeer nader bekeken

Zoals eerder beschreven is het sarcomeer de functionele eenheid van de spier. Het sarcomeer is op
zijn kleinst 1,5 en op zijn langst 3,5 micrometer. De lengte van het sarcomeer is afhankelijk van de
overlap tussen actine- en myosinefilamenten. Bij maximale overlap (kortste spierlengte) tussen de
actine- en myosinefilamenten is het sarcomeer 1,5 micrometer lang. Bij maximale overlap (grootste
spierlengte) tussen de actine- en myosinefilamenten is het sarcomeer 3,5 micrometer lang. In het
sarcomeer zijn een aantal banden, lijnen en eiwitten te definieren.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,89

Add document to cart

9 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Zowerkthetlichaam
Zowerkthetlichaam

Number of documents: 17

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!