€ 2.89

Bestanddelen en functies van het bloed

In het boek het bloed wordt beschreven uit welke cellen het bloed bestaat en wat hun functies zijn. Er wordt beschreven welke organen bloedcellen produceren en aanpassen voor hun functie. Voor het boek 'het bloed' betaalt u 2,40 Euro. Voor het volledige boek 'Introductie in de fysiologie' betaalt u 10,50 Euro


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (6 of 16 pages)
Preview: Bestanddelen en functies van het bloed Preview: Bestanddelen en functies van het bloed Preview: Bestanddelen en functies van het bloed Preview: Bestanddelen en functies van het bloed Preview: Bestanddelen en functies van het bloed Preview: Bestanddelen en functies van het bloed

Download all 16 pages for € 2,89

Add document to cart

WWW.ZOWERKTHETLICHAAM.NL

Het bloed
Bestanddelen en functies van het bloed
www.zowerkthetlichaam.nl
12-12-2014

Het bloed

COPYRIGHT: De door www.zowerkthetlichaam.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk
beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van
www.zowerkthetlichaam.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of
weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde
vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan
en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieen en voor persoonlijk, priv, niet-commercieel gebruik van
inhoud is toegestaan.

Inhoud


Bloed; bestanddelen van het bloed ........................................................................................ 4


Bloed; rode bloedcellen (erytrocyten) .................................................................................... 8


Bloed; de bloedgroepen, AB0-systeem en Resusstelsel ....................................................... 10


Bloed; witte bloedcellen (WBC; leukocyten)......................................................................... 12


Bloed; bloedplaatjes (trombocyten) en bloedstolling........................................................... 14

LITERATUURLIJST ................................................................................................................................... 16

H1

Bloed; bestanddelen van het bloed

Bloed wordt geclassificeerd als bindweefsel. Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 7,5%
van het lichaamsgewicht uit bloed. Het menselijk lichaam bevat dus ongeveer voor 4 tot 7 liter uit
bloed. Bloed bestaat uit bloedplasma en hematocriet. Bloedplasma is het vloeibare gedeelte met
opgeloste stoffen, zoals eiwitten en glucose. Het hematocriet bestaat uit rode bloedcellen, witte
bloedcellen en bloedplaatjes. Bloed vervoert onder andere voedingsstoffen, afvalstoffen, zuurstof
en hormonen. Daarnaast speelt bloed een belangrijke functie in de immuunfunctie en
thermoregulatie. Bloed wordt gemaakt door het beenmerg.

1.1

Bestanddelen van het bloedplasma

Het bloedplasma maakt ongeveer 55% uit van het totale bloedvolume. Het bloedplasma is het
vloeibare bestanddeel van het bloed. Het bloedplasma vormt daarom een goed oplosmiddel voor
vele stoffen. In het bloedplasma worden glucose en zouten (elektrolyten) bijvoorbeeld opgelost.
Echter ook eiwitten worden in het bloedplasma opgelost. Albumine is het eiwit dat het meest
voorkomt in het bloedplasma. Albumine wordt door de lever gemaakt. Albumine zorgt voor
osmotische druk van het bloed. Osmotische druk zorgt ervoor dat vloeistof het bloedvat in wordt
gezogen. Andere eiwitten zijn (immuno)globulinen en fibrinogeen. Immunoglobulinen spelen een
belangrijke rol in de afweer. Fibrinogeen (stollingsfactor I) wordt onder invloed van trombine
omgezet in fibrinedraden. Fibrinedraden spelen een belangrijke rol in de bloedstolling. Wanneer
fibrinogeen uit het bloed wordt verwijderd, houdt men serum over.

1.2

Rode bloedcellen (erytrocyten)

Net geen 100% (99,9%) van het hematocriet bestaat uit de erytrocyten. De rode bloedcellen zijn de
meest talrijke cellen van het lichaam. Per druppel bloed komen ruim 250 miljoen rode bloedcellen
voor. Rode bloedcellen van de mens hebben geen celkern en een levensduur van ongeveer 3
maanden (120 dagen). De aanmaak van rode bloedcellen wordt gestimuleerd door het hormoon
erytropoetine (EPO). EPO wordt gemaakt door de nieren als reactie op een lage zuurstofspanning.
De rode bloedcel bevat het eiwit hemoglobine. De rode bloedcel dankt zijn zuurstoftransporterende
eigenschappen aan het eiwit hemoglobine. Hemoglobine bindt zuurstof in de longen en geeft het
zuurstof af aan de weefsels die zuurstof nodig hebben.

1.3

Witte bloedcellen (leukocyten)

In tegenstelling tot rode bloedcellen hebben witte bloedcellen wel een celkern. Witte bloedcellen
kunnen grofweg verdeeld worden in granulocyten en agranulocyten. De granulocyten kunnen
verdeeld worden in neutrofielen, eosinofielen en basofielen. De agranulocyten kunnen verdeeld
worden in lymfocyten en monocyten. Lymfocyten zijn witte bloedcellen die in eerste instantie door
het beenmerg worden gemaakt, maar nog niet helemaal af zijn. Lymfocyten worden door het
lymfestelsel verder afgemaakt. Lymfocyten verzorgen de specifieke afweer van het lichaam. Er
bestaan B-lymfocyten en T-lymfocyten. B-lymfocyten verzorgen de humorale immuniteit. Tlymfocyten verzorgen de cellulaire immuniteit. Neutrofielen, eosinofielen, basofielen en monocyten
verzorgen de niet-specifieke immuniteit.

1.4

Bloedplaatjes (trombocyten)

Naast bloedplasma, rode en witte bloedcellen bestaat het bloed ook uit bloedplaatjes. Bloedplaatjes
zijn afbraakproducten van megakaryocyten en bevatten geen celkern. Bloedplaatjes spelen een
cruciale rol in de bloedstolling. Normaliter stromen de bloedplaatjes langs het gladde oppervlak van
het bloedvat. Bij een beschadiging van het bloedvat, wordt de binnenkant van een bloedvat ruw en
blijven de bloedplaatjes hieraan plakken en vormen zo een propje dat het bloedvat afsluit. Hierdoor
wordt het bloedverlies uit het bloedvat beperkt.

H2

Bloed; bestanddelen van het bloedplasma

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 7,5% van het lichaamsgewicht uit bloed; dit betekent
dat het menselijk lichaam ongeveer tussen de 4 en 7 liter bloed bevat. De hoeveelheid bloed die
het lichaam bevat, is afhankelijk van geslacht, leeftijd, lichaamslengte en lichaamsgewicht. Het
bloed bestaat grofweg uit cellen en bloedplasma. De cellen van het bloed wordt hematocriet
genoemd. Het bloedplasma bestaat voor meer dan 90% uit water. Verder bevat het bloedplasma
eiwitten, zouten (elektrolyten) en voedingsstoffen. Bloedplasma is een belangrijk transportmiddel
van de bloedcellen, temperatuur, voedingsstoffen, koolstofdioxide en andere afvalstoffen en een
klein beetje zuurstof.

2.1

Water in het bloedplasma

Het bloedplasma bestaat voor meer dan 90% uit water. Water is een erg belangrijk bestanddeel van
het bloed(plasma). Water is een erg goed oplosmiddel van eiwitten, elektrolyten, voedingsstoffen en
afvalstoffen. Het water van het bloedplasma maakt het bloedplasma een uitstekend
transportmiddel. Plasma transporteert stoffen van de ene plek in het lichaam naar een andere plek
van het lichaam. Zo wordt koolstofdioxide door het bloedplasma bij de cellen opgenomen en op het
niveau van de longen afgegeven. Verder neemt water erg goed warmte op. Op deze manier kan het
bloed warmte opnemen en aan de oppervlakte van het lichaam (bij de huid) afgeven. Tenslotte
worden hormonen door het bloedplasma getransporteerd.

2. 2

Eiwitten van het bloedplasma

Het bloedplasma bevat verschillende eiwitten. De bekendste eiwitten van het bloedplasma zijn
albumine, globuline en fibrinogeen. Het eiwit albumine komt het meeste voor in het bloedplasma.
Albumine wordt door de lever gemaakt. Albumine is een belangrijk transporteiwit. Albumine bindt
bijvoorbeeld vetzuren en transporteert ze naar een andere plek. Daarnaast is albumine een
belangrijk eiwit dat de osmotische druk van het bloed handhaaft. Osmotische druk is belangrijk om
het watergehalte van het bloed op peil te houden en ervoor te zorgen dat er geen oedeem
(vochtophoping) ontstaat. Naast albumine bevat het bloedplasma ook globulinen. Globulinen spelen
een belangrijke rol in de immuunrespons (afweer) van het lichaam. Fibrinogeen is een voorloper van
fibrinedraden. Zodra er een bloedvatbeschadiging is, activeert trombine fibrinogeen in fibrine.
Fibrine vormt een net van draden waarin het bloed wordt gevangen. Bloedplasma zonder
fibrinogeen wordt serum genoemd.

2.3

Elektrolyten (zouten) van het bloedplasma

Het bloedplasma bevat verschillende elektrolyten. De bekendste elektrolyten die in het bloedplasma
voorkomen zijn Natrium, Kalium, Magnesium en Calcium. De elektrolyten zijn belangrijk voor het
goed functioneren van cellen. Zo zijn Natrium en Kalium belangrijk voor zenuwcellen om een
actiepotentiaal te genereren. Calcium is belangrijk om het hart, skeletspieren en gladde spieren te
laten contraheren (samentrekken)

2.4

Voedingsstoffen in het bloedplasma

Het bloedplasma is een belangrijk transportmiddel voor verschillende voedingsstoffen. Het
bloedplasma vervoert bijvoorbeeld vetzuren die door het vetweefsel worden afgegeven. De andere
cellen kunnen vervolgens deze vetzuren uit het bloed opnemen om te verbranden. Ook glucose
wordt door het bloedplasma vervoerd. Glucose is belangrijk voor de hersenen, omdat de hersenen
alleen glucose kunnen verbranden om energie voor hun functioneren uit te halen. Verder worden
aminozuren vanuit de darmwand door het bloedplasma naar de lever en bijvoorbeeld spieren
vervoerd, waar er vervolgens eiwitten van gemaakt kunnen worden.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!